Сөйлейтін жүздер

Бұл жалпыға ашық аса ауқымды деректер базасы зерттеушілердің қолданушы аутентификациясы, компьютерлік бет әлпетті тану, компьютерлік сөйлеуді тану және адам мен компьютердің өзара әрекеттесуінің жалпы бағыттарын зерттеуге арналған ынталандыру құралы болып табылады

SpeakingFaces дегеніміз экспериментке қатысқан әр адам үшін 100 императивті сөз тіркестерімен синхрондалған, деректер ағымы тураланған, жоғары дәлдіктегі жылу және визуалды спектрлік бейнелер ағындарынан тұратын деректер қоры. Осы проекті барысында 140 адамнан информация жиналып, олар жалпы түрде синхрондалған 14000 дерек даналарын (7,5 ТБ) берді.

Сөйлейтін жүздер: Дауыс командаларымен жабдықталған термалдық және визуальды деректер жинағы

Бұл ғылыми жұмыстың протолына Назарбаeв Университеті IREC қоғамы рұқсат берген