Team alumni

Kamila Zhumakhanova

Kamila Zhumakhanova

Research Assistant

Қызығушылығы:

  • Deep Learning
  • Reinforcement Learning
  • Robotics

Робототехника және мехатроника екінші курс студенті. Ғылыми қызығушылықтары: терең оқыту, арматурамен оқыту, робототехника.