Team alumni

Beket Myrzanov

Beket Myrzanov

Research Assistant

Бекет ISSAI-да ғылыми қызметкер болып, аудио сегментация жоба бойынша жұмыс істеген.