Жасанды интеллект (ЖИ) ХХІ ғасырдың озық технологиясы ретінде пайда болды, оның көмегімен медициналық диагностика мен емдеуден бастап, сенсорлық желілер арқылы деректерді жинайтын және тәжірибеден «үйренетін» автономды жүйелерге дейінгі әсерлі қосымшалар бар.

Вольтердің үлкен күші үлкен жауапкершілікті талап ететінін және АИ қолдану кезіндегі көптеген моральдық-этикалық мәселелерді ескере отырып, ISSAI келесі этикалық қағидаларға сәйкес жұмыс істейді: